بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی دام، طیور و صنایع وابسته – تهران شهریور 1401 

بیستمین نمایشگاه بین المللی تخصصی صنعت دام، طیور و آبزیان و دامپزشکی – اصفهان شهریور 1401

بیستمین نمایشگاه بین المللی دام و طیور و صنایع وابسته تهران – مهر 1400

نمایشگاه دام و طیور و آبزیان شهریور 1398

هجدهمین نمایشگاه بین المللی دام و طیور و آبزیان و دامپزشکی ایران-اصفهان- شرکت نخل زیتون آذران

بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی صنایع کشاورزی آنکارا

فهرست